Vragen?

Bekkerlagram.nl » Nieuws » Afvalinzameling

Waste Vision neemt wederom nieuwe BekkerLaGram VarioPress kraan-trechter met One-Stop installatie in gebruik!

09-04-2021 Waste Vision heeft afgelopen week wederom een nieuwe BekkerLaGram VarioPress kraan-trechter met One-Stop installatie in gebruik genomen!

Waste Vision produceert, installeert en onderhoudt een brede range aan onder- en bovengrondse afvalcontainers. Met dit nieuwe voertuig worden ondergrondse containers geledigd en schoongemaakt in één gang. Met het geregeld schoonmaken van de ondergrondse containers wordt stankoverlast in de woonwijk voorkomen en draagt tevens bij aan de levensduur van de container(-plaats). Door de toepassingen samen te voegen tot een One-Stop systeem, is er geen aparte "waswagen" benodigd. Hiermee wordt de uitstoot en eventuele hinder geminimaliseerd.

BekkerLaGram wenst Waste Vision en zijn medewerkers prettige en veilige werkzaamheden toe!