Vragen?

Bekkerlagram.nl » Nieuws » Algemeen

BekkerLaGram ISO 14001 gecertificeerd!

ISO 9001 certificaat verlengd

 

BekkerLaGram beschouwt het zoveel mogelijk ontzien van het milieu als gevolg van haar bedrijfsactiviteiten als één van haar belangrijkste doelstellingen. De beheersing van de milieubelasting en het beperken van de milieurisico’s zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker van BekkerLaGram.

Het beleid van BekkerLaGram is om de bedrijfsvoering op een dusdanige manier uit te voeren, dat het milieu wordt beschermd en dat de veiligheid en de gezondheid van haar medewerkers, klanten, bezoekers, leveranciers en het publiek wordt gewaarborgd.

 

Om invulling te geven aan onze milieudoelstellingen zijn wij medio september 2017 gestart met de voorbereidingen om ISO certificering conform NEN-EN-ISO 14001:2015 te realiseren.

 

We mogen met trots het heugelijk feit vieren dat onze milieudoelstellingen en onze werkwijze voldoet aan deze normering en hebben op 3 april 2018 het bijbehorende ISO 14001 certificaat in ontvangst genomen. Dit is een mooie aanvulling op onze ISO 9001:2015 certificering.

 

BekkerLaGram manifesteert zich als betrouwbare leverancier. De producten en de organisatie …. het klopt allemaal!