Vragen?

Bekkerlagram.nl » Over BekkerLaGram

Over BekkerLaGram

BekkerLagram in Waalwijk is producent en leverancier van materieel dat wordt ingezet bij industriële reiniging, rioolreiniging, vegen en aanverwante werkzaamheden.

Jarenlange ervaring, hoge kwaliteitseisen en een projectmatige manier van werken, zorgt ervoor dat we in samenspraak met u de machine bouwen die u doelmatig in kunt zetten voor uw werkzaamheden.

MVO: Maatschappelijke verantwoord ondernemen
BekkerLaGram heeft maatschappelijk verantwoord ondernemen op diverse vlakken hoog in het vaandel staan. Ons MVO-beleid is zowel op het bedrijf zelf, de werknemers als de (directe) omgeving gericht en vertaalt zich terug in o.a. duurzame productinnovaties, voorzien in extra opleidingen, verduurzamen van gebouwen/wagenpark en investeren in sociale projecten. 

Kennis, ervaring en teamwerk
Met ca. 50 opgeleide medewerkers realiseerden wij al meer dan 3000 hoogwaardige voertuigen voor diverse reinigingsdoeleinden. Wij zijn trots op deze aanwezige kennis en ervaring binnen ons bedrijf. Door projectmatig en in teams te werken is iedereen zeer betrokken bij ieder traject, wat bijdraagt aan de interne kennisdeling en continue kwaliteitsborging van onze producten en service.

Eisen en normen
Onze engineers en technisch personeel zijn op de hoogte van de geldende eisen en normen in het werkgebied. Mensen die op en top bekend zijn met de laatste eisen op milieu-, emissie-, en veiligheidsgebied. Ze ontwerpen rekening houdend met de laatste Nen-normen kennen. Maar ook de ADR-normen voor vervoer van gevaarlijke stoffen en de SIR-voorschriften voor veiligheid worden meegewogen in het ontwerp, keuring en scholing van chauffeur, operator of onderhoudsmonteur.

Betrouwbare kwaliteit op maat
Onze machines kenmerken zich door een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid, die gebaseerd is op onze kennis en hoogwaardige techniek.

Onze klanten
Tot onze klanten behoren zowel lokale overheden en industrie als gespecialiseerde aannemers voor industriële reiniging, stadsreiniging en afvalinzameling in zowel binnen- als buitenland.